Skip to content

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Tìm hiểu về các vị trí công việc đang có tại Samsung Display

Các anh nam đang nói chuyện

Nghiên cứu và Phát triển (R&D)

Nghiên cứu các hoạt động phát triển ở giai đoạn phát triển sản phẩm và
trực tiếp hoặc gián tiếp triển khai quy trình công việc để cải thiện tỉ lệ năng suất, tính năng, chất lượng, vận hành, vật liệu, quy trình và hệ thống.
>Nghiên cứu và Phát triển (R&D)
Công việc Nội dung Chuyên ngành
Phát triển màn hình Thiết kế và thực hiện cấu trúc màn hiển thị và tối ưu quy trình để đảm bảo các đặc tính và độ tin cậy. Kĩ thuật điện/ điện tử (phần cứng) Khoa học Vật liệu/ Luyện kim, Hóa học/ Kĩ thuật Hóa học, Kĩ thuật dệt/ polyme, Kĩ thuật cơ khí, Vật lý
Phát triển vận hành Phát triển các thành phần và mạch điện để vận hành màn hình và tăng cường các đặc tính của sản phẩm thông qua việc đánh giá và tối ưu hóa các đặc tính điện. Kĩ thuật điện/ điện tử (phần cứng), Vật lý
Phát triển cơ sở vật chất Phát triển các cơ sở vật chất tiên tiến để sản xuất màn hình. Phát triển công nghệ phần cứng và phần mềm để hiện thực hóa Nhà máy Thông minh. Kĩ thuật cơ khí (phần cứng), Vật lý
Material Nghiên cứu vật liệu Tổng hợp các vật liệu hữu cơ và vô cơ, đánh giá/ phân tích độ tin cậy để cải thiện hiệu suất và độ bền của sản phẩm. Hóa học/ Kĩ thuật hóa học, Khoa học Vật liệu/ Luyện kim, Kĩ thuật dệt/ polyme, Vật lý
Phát triển quy trình Phát triển, kiểm tra, đo lường và phân tích công nghệ phần tử cho từng quy trình để tối ưu hóa màn hình, quy trình sản xuất và ổn định năng suất. Kĩ thuật điện/ điện tử (phần cứng), Khoa học Vật liệu/ Luyện kim, Hóa học/ Kĩ thuật Hóa học, Kĩ thuật dệt/ polyme, Kĩ thuật cơ khí, Kĩ thuật Công nghiệp Vật lý, Toán học Thống kê

Phần mềm

Phát triển hệ thống hiệu quả, công việc bảo trì, giải thích và mô phỏng tiền thiết kế bằng cách mô hình hóa dựa trên hệ thống.
Phần mềm
Công việc Nội dung Chuyên ngành
Phần mềm hệ thống Phát triển/ vận hành hệ thống và phần mềm để triển khai Nhà máy Thông minh. Kĩ thuật điện/ điện tử (phần cứng), Xử lý dữ liệu/ máy tính, vật lý, toán học

Kĩ thuật cơ sở

Kĩ thuật cơ sở bao gồm các hoạt động kĩ thuật và đo lường/ phân tích để cải tiến, bảo trì và các công việc kĩ thuật
khác thông qua cơ sở hạ tầng (sản xuất) và vận hành tiện ích cùng đo lường, hiệu chuẩn.
Kĩ thuật cơ sở
Công việc Nội dung Chuyên ngành
Công nghệ cơ sở Cải thiện hiệu suất của cơ sở, xử lý lỗi, bảo trì, thiết kế các điều kiện cơ sở vật chất, phát triển kiểm soát công nghệ và hỗ trợ kĩ thuật cho cơ sở sản xuất tự động để cải thiện chất lượng sản phẩm và năng suất. Kĩ thuật điện/ điện tử (phần cứng), Kĩ thuật cơ khí, Toán học
Công nghệ hạ tầng Cung cấp ổn định khí đốt, chất hóa học và điện cho các địa điểm kinh doanh ở Hàn Quốc và nước ngoài, bảo trì và quản lý các cơ sở liên quan. Kĩ thuật điện/ điện tử (phần cứng), Khoa học Vật liệu/ Luyện kim, Hóa học/ Kĩ thuật Hóa học, Kĩ thuật cơ khí, Vật lý, Toán học

Hành chính

Quản lý, vận hành và quản trị hiệu quả tài nguyên doanh nghiệp
Hành chính
Công việc Nội dung Chuyên ngành
Lập kế hoạch Phát triển chiến lược kinh doanh và chiến lược kĩ thuật. Phân tích thị trường/ đối thủ cạnh tranh, quản lý đầu tư, vân vân. Không có chuyên ngành ưu tiên
Tài chính Quản lý tài chính, kế toán, thanh toán các tài khoản, xuất nhập khẩu, thuế, lập kế hoạch/ vận hành quỹ, vân vân.
Nhân sự Quản lý nhân sự, tuyển dụng và đào tạo nhân tài hiệu quả.
Pháp chế Lập kế hoạch pháp lý, xin phép, tuân thủ, tư vấn pháp lý và đào tạo việc tuân thủ pháp luật
Quan hệ công chúng (PR) Phát triển chiến lược PR nội bộ và bên ngoài, quảng bá trên truyền thông/ truyền thông mạng xã hội, lập kế hoạch và sản xuất nội dung để tăng cường việc giao tiếp giữa các nhân viên.
Thu mua Thành lập chiến lược mua ngắn hạn/ dài hạn, mua thiết bị, lập kế hoạch mua sắm và quản lý vật liệu

Sales Marketing

Thu hút khách hàng cho các hoạt động bán hàng ở thị trường trong và ngoài nước và các hoạt động triển khai bán hàng khác để cung cấp sản phẩm
Sales Marketing
Công việc Nội dung Chuyên ngành
Bán hàng Quản lý khách hàng, đảm bảo khối lượng đặt hàng và quản lý khối lượng sản xuất hàng loạt cùng giá cả. Không có chuyên ngành ưu tiên
Marketing Dự báo/ phân tích nhu cầu, phát triển chiến lược marketing và quản lý lợi nhuận.
NEWSLETTER SUBSCRIBE