Skip to content

QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG

Khi bước tới tương lai, Samsung Display sẽ giúp bạn định hướng từ tiến bộ này sang tiến bộ khác.

Hình ảnh cầm bút

Cấp 3

Ứng viên có bằng cử nhân hoặc thạc sĩ hay người có kiến thức hoặc kĩ năng tương đương đều có thể nộp đơn ứng tuyển. Thông tin về việc làm sẽ được công bố trên trang web của Samsung Career(www.samsungcareers.com)dựa trên yêu cầu công việc.

Quy trình

 • Bước 01
  Nộp hồ sơ
 • Bước 02
  Đánh giá hồ sơ xin việc
 • Bước 03
  Bài kiểm tra năng lực của Samsung

  * Kiểm tra GSAT/ SW

 • Bước 04
  Phỏng vấn
 • Bước 05
  Khám sức khỏe

Yêu cầu về bằng cấp chuyên môn

Sinh viên tốt nghiệp trong khoảng thời gian quy định trong thông báo.
Yêu cầu về bằng cấp chuyên môn
Nghiên cứu và Phát triển (R&D) Cơ sở vật chất kĩ thuật Phần mềm Marketing Bán hàng Hành chính
IL(OPlc) IL(OPlc) IL(OPlc) IM(OPlc) IM(OPlc)
5 lớp (TOEIC nói) 5 lớp (TOEIC nói) 5 lớp (TOEIC nói) 6 lớp (TOEIC nói) 6 lớp (TOEIC nói)
Nghiên cứu và Phát triển (R&D) IL(OPlc) 5 lớp (TOEIC nói)
Cơ sở vật chất kĩ thuật IL(OPlc) 5 lớp (TOEIC nói)
Phần mềm IL(OPlc) 5 lớp (TOEIC nói)
Sales Marketing IM(OPlc) 6 lớp (TOEIC nói)
Hành chính IM(OPlc) 6 lớp (TOEIC nói)
* Vui lòng xem thông báo cho các yêu cầu tối thiểu mới nhất vì chúng có thể thay đổi bất cứ lúc nào.

Cấp 4/5

Quy trình

 • Bước 01
  Nộp hồ sơ
 • Bước 02
  Bài kiểm tra năng lực của Samsung
 • Bước 03
  Phỏng vấn
 • Bước 04
  Khám sức khỏe

Yêu cầu về bằng cấp chuyên môn

Sinh viên tốt nghiệp trong khoảng thời gian quy định trong thông báo.

* Xem thông báo tuyển dụng để biết các yêu cầu chi tiết.

Ứng tuyển như thế nào?

Tìm kiếm "thông báo tuyển dụng" trên trang web của Samsung Career (www.samsungcareers.com) và điền vào mẫu đơn.
NEWSLETTER SUBSCRIBE