Skip to content

Ứng viên lý tưởng

Trân trọng tất cả những nhân tài thể hiện được sự sáng tạo, tinh thần thách thức,
khả năng sản xuất, năng lực và thành công ở Samsung Display.

Hình ảnh ghi chép trên bảng phấn

Đây là nhân sự lý tưởng của Samsung Display.

Samsung Display đang chờ đợi những nhân tài có chuyên môn cao mang trong mình sự thách thức, sáng tạo và đam mê.

Sáng tạo

Tại Samsung Display, chúng tôi tìm kiếm các cá nhân có thể tạo ra những ý tưởng đột phá và sáng tạo có ảnh hưởng đến xu hướng tương lai và có thể vượt qua áp lực với mức độ cam kết và sáng tạo cao.

Năng lực toàn cầu

Tại Samsung Display, chúng tôi chào đón các cá nhân có trình độ và kĩ năng giao tiếp toàn cầu cao và chấp nhận văn hóa đa dạng để đạt được vị trí dẫn đầu thế giới trong ngành.

Ứng xử đạo đức

Tại Samsung Display, chúng tôi chào đón các cá nhân có tinh thần tiên phong để khám phá những vùng đất còn ẩn giấu, dẫn đầu sự thay đổi và không sợ thất bại.

Chuyên môn

Tại Samsung Display, chúng tôi tìm kiếm các cá nhân tạo ra những giá trị dựa trên chuyên môn và kiến thức, xác định nhu cầu của khách hàng và mở rộng lãnh thổ thị trường thông qua các tiến bộ kỹ thuật.
NEWSLETTER SUBSCRIBE