Skip to content

CUỘC SỐNG Ở SAMSUNG DISPLAY

Chúng tôi dựa trên một nền tảng vững chắc để thu hút nhiều nhân tài xuất chúng hơn gia nhập cùng
chúng tôi để mở khóa và xây dựng những công nghệ màn hình tốt nhất cho ngày mai.

Hình ảnh các nhân viên nói chuyện

Phát triển nhân tài

Tăng cường năng lực cá nhân và doanh nghiệp bằng việc phát triển tài năng một cách có hệ thống.
Value Sharing,New Leadership Development, Expertise Development, New Employee Training, Global Competence Development

Trợ cấp Phúc lợi

Có nhiều lợi ích khác nhau ngoài các lợi ích phúc lợi thiết yếu.
(chăm sóc sức khỏe, lương hưu quốc gia, bảo hiểm việc làm, bảo hiểm tai nạn công nghiệp)
Trợ cấp Phúc lợi
Những lợi ích Nội dung
Hỗ trợ hàng ngày Xe bus đưa đón, nhà ăn, ký túc xá, hỗ trợ giáo dục trẻ em, hỗ trợ các sự kiện gia đình, trợ cấp hưu trí và bảo hiểm đa dạng.
Phúc lợi về sức khỏe và y tế Tổ chức kiểm tra sức khỏe cho nhân viên Trung tâm thể hình và phòng khám y tế của công ty
Hỗ trợ về giải trí Tổ chức kiểm tra sức khỏe thường xuyên cho nhân viên và hỗ trợ về y tế cho vợ/ chồng và con cái họ.
Điểm phúc lợi ở nhà ăn Nhân viên có thể đổi điểm phúc lợi kiểu nhà ăn của họ để nhận trợ cấp phúc lợi.
Dịch vụ khác Trung tâm tư vấn, dịch vụ tư vấn pháp lý, cấp điểm phúc lợi kỷ niệm dịp kết hôn/sinh nở.
NEWSLETTER SUBSCRIBE