Skip to content

THÔNG TIN VỀ ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

Giúp người tiêu dùng hiểu đầy đủ về mạng lưới bán hàng và văn phòng dịch vụ, trung
tâm nghiên cứu và nhà máy sản xuất của Samsung Display.

Cơ sở kinh doanh
Tianjin(SDT), Bac Ninh(SDV), Dongguan(SSD), Suzhou(SSM/SSL), Giheung, Cheonan, Asan
 • Giheung

  Giheung

  1, Samsung-ro, Giheung-gu, Yongin-si Gyeonggi-do, Korea

 • Asan 1

  Asan 1

  181, Samsung-ro, Tangjeong-myeon, Asan-si Chungcheongnam-Do, Korea

 • Asan 2

  Asan 2

  181, Samsung-ro, Tangjeong-myeon, Asan-si Chungcheongnam-Do, Korea

 • Cheonan

  Cheonan

  465,Beonyeong-ro, Seobuk-gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-do, Korea

 • Samsung Display Tianjin (SDT)

  Samsung Display Tianjin
  (SDT)

  No. 25, MipFouch Road, Xiqing District, Tianjin, China

 • Samsung Display Dongguan (SDD)

  Samsung Display Dongguan
  (SDD)

  High Tech Industrial Zone, Houjie, Dongguan, Guangdong, China

 • Samsung Display Vietnam (SDV)

  Samsung Display Vietnam (SDV)

  Yen Phong Industrial Zone, Yen Trung Communes, Yen Phong District, Bac Ninh Province, Vietnam

 • Samsung Display Noida PVT. LTD. (SDN)

  Samsung Display Noida PVT.
  LTD. (SDN)

  B-1D, Sector-81, Phase II, Noida PIN No. 201305,
  (U.P) India

NEWSLETTER SUBSCRIBE