Skip to content

Bản sắc Văn hóa Samsung Display

Samsung Display mang sứ mệnh Kiến tạo màn hình tối tân kết nối giá trị Con người và Công nghệ

Hình ảnh nhân viên Samsung Display

Sứ mệnh

Chúng tôi tạo ra những màn hình tốt nhất kết nối công nghệ và con người theo cách có giá trị hơn.

Màn hình là cửa sổ (窓) liên kết giữa con người và công nghệ, và Samsung Display tạo ra kết nối tốt nhất thông qua màn hình tốt nhất.

VISION

Chúng tôi chế tạo màn hình vượt ngoài trí
tưởng tượng của bạn.

“Màn hình vượt ngoài trí tưởng tượng” – Chúng tôi xây dựng Tầm nhìn và Lĩnh vực hoạt động nhằm tạo ra Công nghệ màn hình tương lai,
vốn chỉ có trong những bộ phim khoa học viễn tưởng hay trí tưởng tượng của con người.

Display beyond Imagination

Giá trị cốt lõi

Để hiện thực hóa tầm nhìn Display beyond
Imagination của Samsung Display,
chúng tôi tập trung vào ba giá trị cốt lõi.

Giá trị cốt lõi thể hiện ở những hạng mục mà chúng tôi cần phải tập trung để hiện thực hóa tầm nhìn 'Display Beyond Imagination' của mình.

CORE VALUE : Lower Boundaries, Pursue New Challenges, Play in Different League

Thu hẹp rào cản

Chúng tôi cạnh tranh trên thị trường, không phải cạnh tranh nội bộ bên trong. Khi chúng tôi hạ thấp ranh giới giữa các cá nhân và tổ chức, chúng tôi có thể phát triển khi hợp tác cùng nhau. Đó là 「Teamwork」, và là ONE SDC mà chúng tôi đang nói đến.

“Chơi” theo cách khác biệt

'Nó tạo ra sự khác biệt không thể vượt qua.' Để dẫn đầu ngành công nghiệp Display, một lối vận hành (play) vừa phải là không phù hợp. Chúng ta phải đặt ra các tiêu chuẩn cao cho bản thân và phải vận hành (play) ở một đẳng cấp khác.

Theo đuổi thử thách mới

Để tạo ra siêu khoảng cách, chúng ta phải luôn trong tư thế thách thức những điều mới mẻ. Thử thách của chúng ta phải khác với những người khác, và việc thừ thách lĩnh vực xa lạ không thể tưởng tượng ra được, chính là nhiệm vụ của chúng ta.

Phương pháp làm việc

Đây là cách mà nhân viên của Samsung Display làm việc để đưa các giá trị cốt lõi của họ vào thực tế.

7 icon thể hiện giá trị cốt lõi của Display (Màn hình hiển thị)

Bạn biết rõ ràng
nơi bạn cần đến.

Chia sẻ và thấu hiểu.

Chia sẻ và thấu hiểu.

Tôn trọng,
công nhận và
hợp tác cùng nhau.

Thực hiện cuộc họp
một cách thông minh.

Học hỏi từ thất bại,
và không ngừng thử
thách bản thân.

Với đẳng cấp vận hành
(play) khác nhau tạo ra
các kết quả
khác nhau.

NEWSLETTER SUBSCRIBE