Skip to content

Patents

Samsung Display tiên phong trong lĩnh vực màn hình OLED – màn hình nổi tiếng, thành công và phổ biến nhất trên điện thoại, tablet và các thiết bị điện tử khác. Công nghệ của Samsung Display cho ra đời các màn hình có độ tương phản, độ sắc nét tối đa như sản phẩm panel OLED, các sản phẩm panel của Samsung Display được bảo hộ sáng chế do sở hữu công nghệ quan trọng. Mục lục và link bên dưới thể hiện một số sáng chế kỹ thuật cao của Samsung Display.

Mục lục sáng chế được đáp ứng tiêu chuẩn 35 U.S.C 287. Các thông tin dưới đây không có mục đích khác và không được sử dụng vào mục đích khác.

Hình ảnh sử dụng máy tính xách tay

OLED Display
Technology

Tìm hiểu thêm

Trademark

Nhãn hiệu Samsung Display là tài sản trí tuệ đặc biệt quan trọng và đặc trưng riêng của công ty. Đối với những sản phẩm áp dụng công nghệ của Samsung Display, vui lòng đọc và tuân thủ hướng dẫn sử dụng nhãn hiệu dưới đây. Đặc biệt, để sử dụng chính xác nhãn hiệu Samsung Display, vui lòng bắt buộc sử dụng ký hiệu TM như hướng dẫn chi tiết.

Diamond Pixel™

Tìm hiểu thêm

Round Diamond Pixel™

Tìm hiểu thêm

Adaptive Frequency™

Tìm hiểu thêm
NEWSLETTER SUBSCRIBE