Skip to content

Kinh doanh xanh

Samsung Display đang hoạt động kinh doanh bền vững lấy giá trị trọng tâm đạo đức, môi trường và xã hội.

Bãi cỏ

Tầm nhìn và ý niệm cơ bản của kinh doanh xanh

Samsung Display đang cố gắng hết mình để dẫn dắt tạo ra xã hội bền vững và đóng góp cho việc bảo tồn môi trường trái đất và cuộc sống phong phú theo nguyên tắc kinh doanh chú trọng vào môi trường – an toàn – sức khỏe.Samsung Display sẽ sản xuất và phát triển các sản phẩm hiển thị dựa trên các nguyên tắc dưới đây để xem xét ưu tiên hàng đầu bảo vệ môi trường và an toàn của khách hàng, người lao đôngh và cùng với các bên liên quan theo đuổi tăng trưởng bền vững.

Sơ đồ ý niệm kinh doanh xanh
 • Ideology

  Dựa trên tư tưởng ngoại cảnh sinh mệnh, thông qua các hoạt động doanh nghiệp tôn trọng con người và thiên nhiên, chúng tôi cống hiến cho cuộc sống phong phú và môi trường trái đất.

 • Vision
  Creating New Value
  Through Eco-innovation

  Tạo ra giá trị mới thông qua các hoạt động đổi mới thân thiện với môi trường

 • Slogan / Logo

  Planet First

  Theo đuổi trách nhiệm xã hội và kinh doanh bền vững của doanh nghiệp thông qua hoạt động kinh doanh đặt ưu tiên hàng đầu lên trái đất.

Tăng cường hệ thống quản lý an toàn môi trường toàn cầu
 • - Tuân thủ các quy định và hiệp ước trong và ngoài nước liên quan đến môi trường, an toàn bảo vệ sức khỏe, năng lượng.
 • - Áp dụng tiêu chuẩn quản lý nội bộ nghiêm ngặt cho tất cả các hoạt động kinh doanh và thực hiện một cách trung thực.
 • - Đào tạo để tất cả các thành viên có thể hiểu và thực hiện hệ thống quản lý an toàn môi trường.
 • - Công khai cho các bên liên quan trong và ngoài nước thành quả kinh doanh và phương châm môi trường – an toàn.
Thực hiện chủ nghĩa trách nhiệm sản phẩm toàn bộ quá trình
 • - Mua nguyên liệu, linh kiện và vật liệu đóng gói không chứa chất độc hại.
 • - Tối thiểu hóa ảnh hưởng môi trường trong quá trình vận hành trước khi phát triển, chế tạo, lưu thông, sử dụng, hủy bỏ sản phẩm.
Tối thiểu hóa ảnh hưởng đến môi trường trong quy trình sản xuất
 • - Giảm thiểu việc sử dụng nguồn nước, năng lượng và chất gây ô nhiễm trong quá trình sản xuất, tái sử dụng nước thải, phế liệu và tái sử dụng
 • - Để thực hiện điều này, chúng tôi sẽ cải tiến quy trình và tăng cường sản lượng thân thiện với môi trường bằng cách mở rộng công nghệ sản xuất sạch.
 • - Liên tục nỗ lực để đạt được mục tiêu trung lập carbon của công ty và đối phó với biến đổi khí hậu toàn cầu.
Tạo ra công xưởng làm việc an toàn
 • - Để đảm bảo môi trường làm việc an toàn, tất cả người lao động đều tham gia xây dựng văn hóa an toàn.
 • - Áp dụng quản lý tiến hành an toàn quy trình trước và tiến hành liên tục hoạt động cải thiện yếu tố nguy hiểm an toàn và hoạt động nâng cao sức khỏe của người lao động, tạo ra xưởng làm việc không có sự cố.
 • - Bảo vệ người lao động và người dân khu vực khỏi yếu tố nguy hiểm bên ngoài (thảm họa thiên nhiên, hỏa hoạn, dịch bệnh,…)
 • - Duy trì thường xuyên hệ thống ứng phó khẩn cấp để duy trì tính liên tục của dự án.
Xây dựng mối quan hệ hợp tác dựa trên nền tảng môi trường - an toàn
 • - Xây dựng quan hệ kinh doanh thân thiện với môi trường bằng cách chia sẻ hệ thống kinh doanh an toàn- môi trường và kỹ thuật an toàn môi trường của công ty với các công ty đối tác
 • - Liên tục quản lý môi trường xã hội khu vực và bảo tồn sinh thái và tạo ra một giá trị tích cực dựa trên nền tảng giao tiếp của người dân địa phương.

Phát triển bền vững

Sơ đồ giai đoạn duy trì môi trường làm việc phát triển bền vững
 • ISO14001
  EMS

  Hệ thống quản lý môi trường

  Environmental
  Management System

 • ISO50001
  EnMS

  Hệ thống quản lý năng lượng

  Energy
  Management System

 • ISO45001
  OHSAS

  Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe y tế

  Occupational Health
  and
  Safety
  Assessment Series

Hệ thống quản lý năng lượng và an toàn y tế môi trường là hệ thống quản lý duy trì môi trường làm việc thoải mái bằng cách giảm thiểu rủi ro và ảnh hưởng môi trường phát sinh từ sản phẩm, hoạt động, dịch vụ của doanh nghiệp để đạt được mục tiêu phát triển bền vững của nhân loại.

Samsung Display đã vận hành tích hợp ISO14001 (hệ thống quản lý môi trường), OHSAS18001 (hệ thống quản lý sức khỏe y tế an toàn), ISO50001 (hệ thống quản lý năng lượng), ISO9001 (hệ thống quản lý chất lượng) để đáp ứng các quy định môi trường trong và ngoài nước và đáp ứng các yêu cầu của khách hàng.

Tải xuống giấy chứng nhận

 • Chính sách quản lý an toàn, sức khỏe và môi trường
  Tải xuống PDF
 • Giấy chứng nhận SO 14001 certificate

  ISO Environmental Management System

  Tải xuống PDF
 • Giấy chứng nhận ISO 50001 certificate

  ISO Energy Management System

  Tải xuống PDF
 • Giấy chứng nhận ISO 45001

  Occupational Health and Safety Management System

  Tải xuống PDF

Quản lý chất độc hại trong sản phẩm

Để đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và các quy định liên quan đến môi trường sản phẩm như EU RoHS và REACH, Samsung Display vận hành hệ thống quản lý chất độc hại trong sản phẩm từ mạng lưới cung cấp đến sản xuất sản phẩm, xuất hàng cho khách hàng.

Eco-partner

Samsung Display đang vận hành chế độ chứng nhận Eco-partner để quản lý nghiêm ngặt mạng lưới cung cấp. Eco Partner là một công ty hợp tác được Samsung Display chứng nhận hoạt động hệ thống quản lý chất độc hại trong sản phẩm ở mức độ nhất định. Samsung Display đang nhận được các linh kiện từ các đối tác đã được chứng nhận là Eco-partner.

Giấy chứng nhận về zero hóa chôn lấp vật liệu phế thải Đạt được (cấp độ platium)

Samsung Display đã nhận được ' Platinum' cấp cao nhất trong lĩnh vực zero chôn lấp vật liệu phế thải (Zero Waste to Landfill) từ UL (Underwriters Laboratories) - một cơ quan chứng nhận toàn cầu. Chế độ ‘chứng nhận zero chôn lấp vật liệu phế thải’ là thước đo đánh giá tiêu chuẩn tái sử dụng tài nguyên của doanh nghiệp, UL đánh giá tiêu chuẩn tái sử dụng vật liệu phế thải phát sinh tại nhà xưởng và trao cấp bạch kim cao nhất (SILVER) (tỷ lệ tái sử dụng 90 - 94%, GOLD (95 - 99%) theo tiêu chuẩn đó.

Đạt chứng nhận
dấu chân carbon,
dấu chân nước (18.1)

Samsung Display đã được chứng nhận là có dấu chân carbon, dấu chân nước, phú dưỡng nước, mưa axit đối với màn hình OLED được trang bị trên mẫu Galaxy S8. Chính sách chứng nhận bảng thành tích môi trường do Bộ Môi trường quản lý và Viện kỹ thuật công nghiệp quốc gia chủ quản là một chính sách thể hiện mang tính đo lường ảnh hưởng đến môi trường từ cung cầu nguyên liệu cho đến toàn bộ quá trình sản xuất sản phẩm. Samsung Display là doanh nghiệp đầu tiên trong ngành nhận được chứng nhận dấu chân nước, được đưa vào lần đầu tiên vào năm 2017 bằng cách tính toán lượng nước tiêu thụ và sự ảnh hưởng đến chất lượng nước trong toàn bộ quá trình sản phẩm.

Tải xuống giấy chứng nhận

NEWSLETTER SUBSCRIBE